آزمونهای هوش و استعدادیابی مغزی

آزمون‌های استاندارد سنجش عملکرد مغز

سن عقلی و هوش

آزمون‌های عمومی عملکرد مغز از دوماهگی با فاصله هر دوماه (تست ASQ و Bayley) و از سن ۴ سالگی برای تعیین هوش کمی (وکسلر) و از پیش از دبستان با تست هوش افتراقی گاردنر به تعییت توان مغزی و تشخیص زودرس اختلالات و بهبود عملکرد کودکان طبیعی نقش قابل توجهی دارند.

از دوران جنینی تا پایان سه سالگی دوران طلایی رشد مغز است که در آن سرعت و توان یادگیری و ترمیم مغز (Neuroplastisity) در اوج خود قرار دارد و در این سن قابلیت یادگیری در بهترین حد خود می‌باشد. پس از آن دوران حساس رشد( sensitive period) آغاز میشود که تا سال‌های ابتدایی مدرسه ادامه خواهد داشت و البته توان بخش‌های مغز کمتر از دوران موسوم به سال‌های طلایی (critical period) است.

سلامت-از-راه-دور

تست بایلی Bayley

تست بایلی

مقیاس Bayley از رشد نوزادان (BSID) رشد ذهنی و حرکتی را اندازه گیری می‌کند و رفتار نوزادان را از سن یک تا 42 ماهگی آزمایش می کند.

تست گاردنر

تست-هوش-گاردنر

گاردنر معتقد است که هوشمندی، روشی که آن را به طور سنتی درک شده است (منطقی، مانند تست I.Q)، تنوع گسترده ای از توانایی‌های انسانی را توضیح نمی‌دهد. تئوری Multiple Intelligence بیانگر این است که ما با انواع مختلفی از اطلاعات برتر هستیم. این تست تمایل کودک و هوش وی را به انوا ۸ گانه‌ای تقسیم کرده که می‌تواند تا حد زیادی بیانگر استعداد وی باشد.

تست ASQ

تست ASQ

پرسشنامه سنین و مراحل (ASQ) که توسط والدین تکمیل می‌شود و ممکن است به عنوان یک ابزار غربالگری رشد عمومی مورد استفاده قرار گیرد. ASQ توسط J. Squires و D. Bricker42 ، 49 ، 50 در دانشگاه اورگان طراحی و ساخته شد و توسط والدین در ۱۲ الی ۱۸ دقیقه تکمیل می شود.